Hoppa till huvudinnehåll

Arbete på stationsområde samt risk för köer

Trafikverket rustar upp järnvägen mellan Flen och Sparreholm vilket medför risk för köbildning. Det kommer även att förekomma arbete och tung trafik på stationsområdet i Flen.

Redan på fredagen 25 februari drar arbetet med rälsen igång på stationsområdet i Flen.

Tung trafik

Trafikverkets insats innebär att det kommer att vara många tunga fordon och maskiner i rörelse på stationsområdet. Det betyder också att gång- och cykelvägen längs med perrongen stängs av för gående och cyklister. Det är mycket viktigt att oskyddade trafikanter undviker att röra sig vid arbetsområdet med tanke på den tunga trafiken.

På kartan nedan markerar det röda området ökad tung trafik. Den svarta biten visar den sträcka som är helt avstängd.

Risk för köbildning

Arbetet innebär också att bommarna på järnvägsövergångarna vid Variagatan/Salstagatan söder om stationen i Flen och vid Kramnäsvägen i Skebokvarn kommer att var nedfällda längre tid än vanligt då tågen kör med sänkt hastighet. Detta kan leda till köbildning.

Dessutom kommer Salstagatan att delvis vara avstängd helgerna 25-27 februari och 4-6 mars.

För att undvika köbildning vid järnvägsövergången Variagatan/ Salstagatan uppmanas trafikanter att korsa järnvägsspåren via järnvägsbron på Hantverkaregatan istället.

Trafikverkets arbete kommer att pågå under fem veckor och beräknas vara klart i slutet av mars 2022.

Här finns mer information:

Vi rustar upp järnvägen mellan Flen och Sparreholm – Trafikverket

Järnvägsövergång vid Variagatan/Salstagatan

Kramnäsvägen i Skebokvarn

Arkiv