Hoppa till huvudinnehåll
Person i orangea arbetskläder genomför asfaltering

Asfaltsarbeten i sommar

Nu när sommaren är i antågande är även asfaltsarbete det. Tillsammans med entreprenören NCC kommer Flens kommun att genomföra följande beläggningsåtgärder runt om i kommunen.

Nygatan, Sparreholm
Trottoaren tas bort på den sida där belysning saknas och trottoaren på motsatt sida breddas så att även barnvagnar, rullstolar med mera får plats.

Rundvägen, Flen
Precis som på Nygatan tas trottoaren bort på den sida där belysning saknas och trottoaren på motsatt sida breddas. Här minskas även korsningen med Frändestavägen och en säker passage för gående och cyklister byggs.

Bolmängsgatan/Orrögatan/Tegelvägen, Flen
Här bygger vi om och byter asfalten på delar av gatorna. Vi bygger en säkrare infart vid Tegelvägen och ändrar utseendet på övergångsstället vid Willys för att undvika köbildning och samtidigt bibehålla säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Rusthållsgatan, Malmköping
Det läggs ny asfalt och i samarbete med entreprenören för de nybyggda husen på Trädgårdsgatan byts och förstärks räcket.

Norrgårdsvägen, Bettna
Beläggningen byts ut.

Väg 681 (från Jem & Fix till Nytorpskorset)
En enkelsidig gång- och cykelbana byggs på västra sidan och gatan får ny beläggning samt blir lite smalare. Busshållplatserna på västra sidan tillgänglighetsanpassas.

Förutom dessa insatser genomförs ett antal mindre arbeten framförallt i samband med att fiber- och VA-entreprenörer återställer efter hösten och vinterns grävarbeten.

Arkiv