Hoppa till huvudinnehåll
Äldre dam som sitter vid ett fönster och ler och dricker kaffe

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1/10

Det tillfälliga besöksförbudet på särskilt boende för äldre personer upphävs 1 oktober, det är dock viktigt att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vid besök av en närstående på ett äldreboende.

Från och med 1 oktober tar regeringen bort det tillfälliga besöksförbudet på särskilt boende för äldre personer och du som har en närstående på något av dessa är då välkommen att komma på besök. Eftersom smittan ännu finns i samhället finns det fortfarande en risk för smittspridning av Covid-19 till våra äldre som bor på boenden. Därför har Folkhälsomyndigheten lämnat följande rekommendationer för dig som vill besöka en närstående på ett äldreboende:

  • Du måste vara helt frisk för att besöka din närstående, även vid mycket lindriga symtom ska du stanna hemma.
  • Vi ber dig att boka en tid för ditt besök så att personalen har möjlighet att hjälpa dig tillrätta att följa de nya besöksrutinerna.
  • Du måste hålla en god handhygien före, under, samt efter besöket. Det kommer att finnas möjlighet till handtvätt eller handdesinfektion i anslutning till ditt besök.
  • Tänk på att man inte bör vara för många på besök samtidigt för att klara av att hålla det rekommenderade avståndet på minst en armlängd till varandra, eftersom lägenheterna är relativt små.
  • Tänk på att vid ett lokalt utbrott av smitta så kan besöksrutiner ändras, ta därför alltid reda på vad som gäller innan du kommer på ditt besök.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hindra att smittan sprids till våra äldre men att alla ändå kan få glädjen av ett besök.

Arkiv