Hoppa till huvudinnehåll
Brun liten ponny som betar i en hage

Betesförmedling i Södermanlands län

Har du mark som inte betas och/eller oskördad gräsareal, och kan erbjuda den till behövande djurägare? Eller är du i behov av marker för bete till dina djur?

Den extrema torka som råder i länet skapar stor brist på bete till lantbrukets djur. Länsstyrelsen erbjuder därför en förmedlingstjänst, där markägare som har tillgång till betesmarker och djurägare i behov av bete, kan kontakta varandra.

Förmedlingen bygger på att markägare och djurägare fyller i en intresseanmälan, så att de kan komma i kontakt med varandra på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Länsstyrelsen vill genom detta skapa möjlighet till enkel kontakt mellan markägare och djurhållare, för att i främja samarbete i den betesbrist som råder.

Betesförmedling i Sörmlands län

Läs mer: Akut foderbrist för betande djur

Arkiv