Hoppa till huvudinnehåll
trädgårdsbevattning

Bevattningsförbud

1 maj 2020 införde Sörmland Vatten bevattningsförbud i Flens kommun mellan klockan 06.00 och 20.00. Förbudet används för att jämna ut användandet av dricksvattnet över dygnets 24 timmar.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets viktigaste resurser. Under sommaren används mycket dricksvatten till bevattning. Blir det en sommar med väldigt lite nederbörd ökar behovet av att vattna ytterligare och vattenverken får arbeta för högtryck. Med bevattningsförbud dagtid jämnas användandet av dricksvattnet ut över dygnets 24 timmar och minskar på så sätt belastningen på vattenverken.

Förbudet gäller dig med kommunalt vatten fram till dess att Sörmland Vatten meddelar annat. På deras hemsida kan du se aktuell status gällande bevattningsförbudet.

När bevattningsförbud råder är det förbjudet att använda kommunalt vatten för att:

  • bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
  • bevattna gräsmattor, större plantager med vattenslang eller vattenspridare, vattning får ske med vattenkanna.
  • fylla spa-bad, badtunnor eller pooler större än 1 m3.
  • använda högtryckstvätt eller vattenslang för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.

Arkiv