Hoppa till huvudinnehåll
Entré Stenhammarskolan - 6-7 elever sitter utanför på stenmur

Dags för skolval till årskurs 7

Nu är det dags för er vårdnadshavare att välja vilken skola ert barn ska gå i till hösten.

Stenhammarskolan vill tacka för det stora intresset som ni visade den 12 februari då de hade en informationskväll för er föräldrar. På den informationsträffen informerades följande:

  • På Stenhammarskolan 7-9 arbetar vi med skolmentorer. Det innebär att undervisande lärare fokuserar på sina ämnen och mentorerna fokuserar på att sköta om kontakten med er föräldrar. Till hösten har vi 4 heltidsarbetande mentorer, Hans, Sofia, Sophie och Peter. De kommer att på våren komma ut till alla kommunala skolor och träffa eleverna i sina nuvarande skolmiljöer inför skapandet av de nya klasserna. De arbetar aktivt för att skapa en trygg skolmiljö för er ungdom.
  • Till hösten planerar vi att ha fem klasser i årskurs sju. Alla elever får låna en Chromebook och en stor del av arbetet sker digitalt via Google classroom. Bedömningarna sker sedan i vår lärplattform Unikum, där lärarna regelbundet uppdaterar bedömningarna för varje elev för att göra er vårdnadshavare delaktiga i ungdomarnas utveckling. Där finns även veckobrev, övrig information och ni kan sjukanmäla er ungdom där.
  • Eleverna kommer även få låna ett skåp med tillhörande lås. Allt som man lånar måste man vara rädd om, försvinner det får man betala en ersättningsavgift för det.
  • Vi har en fullt utbyggd elevhälsa. Det innebär att vi har en skolsköterska, en kurator, en specialpedagog, två speciallärare på heltid på skolan. Detta för att kunna bemöta er ungdom på bästa sätt.
  • Vår idrottsundervisning sker nere på Hammarvallen. Där finns tillgång till stora fina idrottshallar, badhus, ishall, friidrottsanläggning och elljusspår – vilket ger goda förutsättningar för en varierande idrottsundervisning.

Stenhammarskolan 7-9

Valet sker på här på vår hemsida Stenhammarskolan 7-9, eller använd gärna denna direktlänk till valformuläret.

Sista dagen för ansökan är 3 april.

Be gärna din klasslärare om hjälp med ansökan. Det moderna språk ungdomen har valt i årskurs 6 fortsätter under hela högstadiet.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar, Katarina Gustafsson, rektor & Åsa Carnesten, bitr rektor

En hälsning också från mentorerna på Stenhammarskolan; Hans, Sofia, Sophie, Peter:

“Vi hälsar eleverna välkomna varje morgon och följer dem under skoldagen. Vi finns alltid tillgängliga för elever och föräldrar om man har frågor om skolan. Vårt mål är att skapa skoldag där eleverna känner sig trygga så att de kan uppnå bra studieresultat.”

Hans Johansson 076-5830184 hans.johansson@edu.flen.se
Sofia Güner 070-4499184 sofia.guner@edu.flen.se
Sophie Stridh 073-6540846 sophie.strid@edu.flen.se
Peter Hedblom 076-7050638 peter.hedblom@edu.flen.se

Arkiv