Hoppa till huvudinnehåll

Delar av Storgatan i Flen enkelriktas

Mellan 15 mars och 15 juni kommer delar av Storgatan i Flen att vara enkelriktad för biltrafik. Sträckan det rör sig om går från korsningen Valhallagatan/Storgatan till korsningen von Kraemers väg/Storgatan.

Det är tillåtet att färdas i östlig riktning, in mot stan. Kommer man från andra hållet behöver man välja en alternativ väg förbi Bildningscentrum Stenhammar. Cyklar du på cykelbanan påverkas du inte av enkelriktningen utan får cykla i båda riktningarna.

Varför?

I Flens kommuns projekt Säkra skolvägar, som initierades utifrån ett medborgarförslag, undersöker man alla synpunkter och inspel kring hur skolvägarna kan förbättras. Under en period testade man att helt stänga av den aktuella sträckan. Detta uppskattades av många vårdnadshavare och skolpersonal på Bildningscentrum Stenhammar som besvarade den enkät som gjordes i samband med avstängningen.

Att enkelrikta sträckan förbi skolan är ytterligare ett sätt att undersöka hur man bäst når säkrare skolvägar. Man hoppas lära biltrafikanter vilken väg man ska ta för att undvika trängsel bland bilar och barn specifikt under morgonen då barnen anländer till skolan. Man mäter helt enkelt hur trafiksituationen förändras.

Hur?

Personal från samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning skyltar om sträckan från och med 15 mars. Det kommer även att sitta radarutrustning uppe som mäter hastighet samt räknar fordon för att se hur gatorna i området påverkas av enkelriktning. Denna utrustning innehåller ingen kamera och filmar alltså inte.

Tillfälligt

Det kan understrykas att denna tremånadersperiod är en testperiod. Beslut om detta kan bli en permanent lösning är något som samhällsbyggnadsnämndens politiker behandlar vid ett senare tillfälle när resultatet från testet är sammanställt.

Parkeringar

Inför höstterminen 2021 togs ett antal korttidsparkeringar i bruk längs Storgatan, parallellt och i höjd med Familjecentralen. På dessa är det tillåtet att stå i två timmar. Använd gärna dessa om du kommer med bil, de finns utmärkta på den undre av kartbilderna. Cykelparkeringar finns på flera platser runt om skolan.

Frågor?

Har du frågor eller synpunkter på testet är du välkommen att kontakta oss via mejl samhallsbyggnad@flen.se alternativt ringa via växeln, 0157 – 43 00 00.
(klicka på bilderna för att se dem i större format)

Storgatan korsning till von kraemers väg i Flen.

Korsningen Storgatan/Von Kraemers väg. Ungefär vid pilspetsen på kartbilden.

Arkiv

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Emelie Palmberg

Infrastrukturstrateg

0157 - 43 00 35

Amanda Ekström

Utredare Tekniska avdelningen

0157-43 10 35