Hoppa till huvudinnehåll
Bild över Strömmen 1:1 Skebokvarn

Strömmen 1:1 Skebokvarn

Detaljplan för Strömmen 1:1 Skebokvarn

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, handel och mindre verksamheter inom fastigheten Strömmen 1:1 i Skebokvarn. Detaljplanen ska även ta hänsyn till kulturhistorisk värdefull miljö.

Så nu är detaljplanen för det gamla snickeriet i Skebokvarn ute på granskning. Syftet med planen är att kunna använda byggnaderna för handel, bostäder och mindre verksamheter. Förslaget kommer vara utställt en månad från och med 1 februari till 1 mars. Under denna tid har du möjlighet att skicka in synpunkter.

Du finner utförligare information längst ner på sidan Pågående detaljplaner

 

Arkiv