Hoppa till huvudinnehåll

Tillåtet att grilla på egen tomtmark igen

I samråd med länets kommuner meddelade Länsstyrelsen i Södermanlands län igår att det återigen är tillåtet att grilla på egen tomatmark. I övrigt råder det fortfarande totalt eldningsförbud i Södermanlands län.

Det är fortfarande extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor. På flera håll i landet brinner det fortfarande i skog och mark och man behöver vara mycket försiktig när man hanterar saker som kan orsaka minsta lilla gnistbildning. Igår, 30 juli, meddelade Länsstyrelsen Södermanland att det återigen är tillåtet att grilla på egen tomtmark.

Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på mark i allmänhet. När eldningsförbud råder är det ENDAST tillåtet att grilla på egen tomtmark i trädgårdsgrillar och anordningar som hindrar brandspridning. Förbudet gäller tills vidare från 18 juli 2018, klockan 15.00, dock som längst till 18 augusti 2018.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

Den kommande veckan kommer de höga temperaturer i Södermanlands län att fortsätta. Vad gäller höga temperaturer innebär det en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper. Höga temperaturer kan vara farligt för alla, men särskilt sårbara är riskgrupperna äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin.

Eldningsförbudet råder tills vidare.

Upplysningar om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida, dinsäkerhet.se

Arkiv

Sidansvarig: Kjell-Åke Källström
Senast uppdaterad: 2020-03-04 09:09:07

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kjell-Åke Källström

Räddningschef

0157 - 43 03 11