En brasa i skogen

Eldningsförbud

På grund av det rådande väderläget är det eldningsförbud i Flens kommun från och med idag, 22 maj och tills vidare.

På grund av det rådande väderläget är det eldningsförbud i Flens kommun från och med idag 22 maj kl 12:00 då det är extremt torrt i skog och mark vilket gör att risken för bränder är mycket stor.

Grillning får endast ske på fasta iordningställda grillplatser (t.ex. betongring med sandbotten) och portabla grillar, då med kol eller briketter. Det är inte tillåtet med engångsgrill. Vid grillning skall det finnas tillgång till vatten eller annan släckutrustning, och man ska iaktta stor försiktighet.
Den som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Eldningsförbudet råder tills vidare.

Upplysningar om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida, dinsäkerhet.se

Arkiv

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kjell-Åke Källström Räddningschef 0157 - 43 03 11