Hoppa till huvudinnehåll
eld

Eldningsvecka v40

Nästa vecka, nummer 40, är det eldningsvecka i Flens kommun och tillåtet att elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall om du bor inom ett detaljplanelagt område.

Att elda avfall som sopor, plast, impregnerat virke och liknande är förbjudet eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen som skadar miljön och människors hälsa. Bor du inom detaljplanelagt område, dvs tätorter och fritidshusområden, får du elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall endast under veckorna 17 och 40. Denna bestämmelse har kommit till för att undvika olägenhet för människor.

Ur miljö- och hälsosynpunkt är det alltid olämpligt att elda nyavverkade grenar, löv och gräs eftersom de avger stora mängder rök. Det är alltid den som eldar som har ansvar för att eldningen inte orsakar problem för grannar och miljö.

Om du bor inom detaljplanelagt område och vill elda utanför eldningsveckorna behöver du ansöka om dispens från de lokala föreskrifterna hos samhällsbyggnadsnämnden. Läs mer om detta på sidan om eldning.

Arkiv