Vitssippsbacke med ekar

Vårstädning?

Nu börjar det bli dags att vårstäda trädgården. Vecka 17 har kommunen så kallad eldningsvecka då du som bor inom detalplanelagt område får elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall.

Bor du inom detaljplanelagt område, alltså tätorter och fritidshusområden, får du bara elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall under vecka 17 och 40. Denna bestämmelse har kommit till för att undvika olägenhet för människor.

Det är bara trädgårdsavfall som får eldas under eldningsveckorna och för att undvika besvärande rök ska trädgårdsavfallet i första hand komposteras på den egna tomten eller lämnas till Frutorps Återvinningscentral. I förekommande fall förutsätts du elda på ett sådant sätt att närboende inte besväras. Upplever omgivningen eldningen som störande kan den komma att förbjudas.

Läs mer under Eldning

Arkiv