Hoppa till huvudinnehåll

En ny förskola byggs

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att en ny förskola ska byggas. Det handlar om en om- och tillbyggnad av den före detta Nybbleskolan på fastigheten Kungsfågeln 9 som ska resultera i en ny förskola med åtta avdelningar. 

Flens fastigheter AB som fått uppdraget har nu startat arbetet med den nya förskolan som planeras stå klar i februari 2021.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har idag sex förskoleavdelningar som behöver nya lokaler. Det är förskolan Hammaren som har två avdelningar med tillfälligt bygglov till 2022, förskolan Vallmon samt förskolan Bryggan på Salstagatan 25. Utöver det bedömer Barn-, utbildnings- och kulturnämnden att det behövs två ytterligare avdelningar i framtiden.

Det är de här förskoleavdelningarna som ska bilda en ny förskola med åtta avdelningar i den före detta Nybbleskolan efter om- och tillbyggnad.

Kommunfullmäktige tog beslut om den nya förskolan 31 oktober 2019. Du kan läsa mer om beslutet i protokollet från kommunfullmäktige: Protokoll från kommunfullmäktige 2019-10-31 

Arkiv