Hoppa till huvudinnehåll

En översiktsplan för oss i Sörmlands hjärta med plats för alla

Nu är det dags för utställningen av det slutgiltiga förslaget till kommunens nya översiktsplan: Sörmlands hjärta - med plats för alla. Den pågår mellan 23 mars till 25 maj.

Efter att länsstyrelsen, regionala organ, grannkommuner och invånare nu har fått chansen att säga sitt om kommunens nya översiktsplan i samråd och i medborgardialog ställs vår nya översiktsplan ut.

Digital utställning

Översiktsplanen finns här nedan i en digital version. Denna gör det möjligt för dig att fördjupa dig i interaktiva kartor genom att klicka dig runt för att få veta mer om de platser du är särskilt intresserad av. Översiktsplanen är uppdelad i fyra kapitel.

  • Framtidens Flen
  • Vi bygger trivsamma miljöer
  • Vi skapar platser för utveckling
  • Vi värnar vårt sörmländska landskap

Mycket nöje!

Till utställningsversionen av Flens kommuns Översiktsplan Sörmlands hjärta – med plats för alla.

Påverka

Under utställningen har du chansen att påverka det slutgiltiga förslaget och framtida planeringen av kommunen genom att lämna synpunkter.

Synpunkter lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningens brevlåda, antingen på samhallsbyggnad@flen.se eller per post till:

Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 Flen.

Märk dina synpunkter med “Synpunkter utställning översiktsplan”.
Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen senast 25 maj 2018.

Presentation

Flens kommun kommer även presentera översiktsplanen vid tre tillfällen under utställningstiden. Det kommer att ske på Järnvägshotellet klockan 15:00 – 20:00 följande datum:

  • Torsdag 12 april
  • Onsdag 25 april
  • Tisdag 15 maj

Vid de tre tillfällena finns möjligheter att ställa frågor till tjänstemännen angående översiktsplanen. Någon form av fika kommer att ingå.

Alla är välkomna att delta.

 

Dokumentation

 

Arkiv