Hoppa till huvudinnehåll

Enkät: tryggare stationer

Just nu pågår ett forskningsprojekt om tryggare stationer där vi vill be om dina synpunkter, svara på enkäten redan idag!

Besök tryggstation.se eller scanna qr-koden i bilden nedan för att delta.

Forskningsprojektet syftar till att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken. Här undersöks i vilken omfattning resenärer upplever otrygghet vid tågresor, vilka eventuella problem de stött på inklusive erfarenheter av brott.

Resultaten förväntas ge upphov till säkerhetsinsatser i tågtrafiken.

Projektet genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Södertörns Högskola och är finansierat av Trafikverket. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. Ditt deltagande är helt frivilligt och helt anonymt.

Arkiv