Hoppa till huvudinnehåll

Finländskt besök på Flens skolor

Sedan september 2013 har Flens kommuns förskolor och grundskolor arbetat med Synligt lärande enligt utbildningsprogrammet Visible learning+.

Arbetet började med en gemensam utbildningsinsats för all personal under ett läsår. Efter detta har arbetet drivits på varje förskola och skola.

Synligt lärande har sin grund i studien Visible Learning som publicerades i början av 2009 av utbildningsforskaren John Hattie vid Auckland University på Nya Zeeland.

Enligt Hattie handlar undervisning om att få kunskap om hur elevernas lärande går till och förändra undervisningen efter det. En öppen kommunikation och ömsesidighet mellan lärare och elever om kunskapsinnehållet, undervisningen och det lärande som sker eller inte sker, är utifrån Hatties perspektiv grundbulten och nyckeln till goda studieprestationer.

Återkoppling är centralt i Synligt lärande och även vikten av att barn och elever förstår att framgång bygger på hårt arbete och lärande. Utmaningar gör lärandet mer stimulerande och värt besväret. Det uppmuntrar barnen och eleverna att anta utmaningar för att lära sig mer än de annars skulle göra samt att gå vidare från övning till inlärning.

Under förra veckan hade Stenhammarskolan och Söderskolan besök av sex lärare från Raseborg i Finland. De var i Flen för att inspireras och lära av Flens mångåriga arbete med Synligt lärande.

Arkiv