Hoppa till huvudinnehåll
Hus vid vattnet

Flen pilotkommun för att stärka attraktionskraften

Sedan 2016 är Flen en av tio pilotkommuner i Tillväxtverkets program "Stärkt lokal attraktionskraft". Nu arbetar kommunen med den turistiska översiktsplanen parallellt med den nya översiktsplanen.

– Flen är en fantastisk kommun sommartid och befolkningen fördubblas då. Men frågan är om vi vet hur bra vi är och vad som behövs för att bli ännu bättre? frågade sig Mikael Larsson, näringslivschef på Flens kommun under en workshop förra veckan på Skjortan tillsammans med politiker, företagare och tjänstemän.

Syftet med Tillväxtverkets projekt är att väva in besöksnäringen i översiktsplanen. Det som en turist gillar med en plats är ofta det som invånare gillar, och vice versa. Det som gynnar besöksnäringen, gynnar alltså också kommunen.

– Genom att väva in besöksnäringen i översiktsplanen kan vi vara mer förberedda när vi får frågan om att till exempel anlägga en badplats, en husbilsparkering eller en gångbana. Kan vi arbeta långsiktigt och förebyggande kan vi vara förberedda och på så sätt minska handläggningstiden för myndighetsärenden, säger Mikael Larsson.

Under workshopen var deltagarna överens om att besöksnäringen måste ses som en seriös verksamhet, som inte bara bedrivs några månader under sommaren. Konkreta tankar som att skapa fler cykelvägar, paketera cykelutflykter med specifika mål, förlänga öppettider och att erbjuda fler guidade visningar var några av de idéer som dök upp. Den 5 april kommer alla de övriga nio pilotkommunerna till Hedenlunda för att samlas kring det gemensamma projektet.

 

I slutet av december ska projektet redovisas för Tillväxtverket. Arbetet med den turistiska översiktsplanen pågår samtidigt som den övergripande översiktsplanen.

Arkiv