Hoppa till huvudinnehåll

Flens kommun deltar i kraftsamling för fossilfria transporter

Flens kommun deltar tillsammans med 16 andra offentliga aktörer i en kraftsamling för att uppnå fossilfria transporter i regionen. Projektsatsningen Fossilfria och effektiva transport i östra Mellansverige har nu initierats i Flens kommun. Målet är att projektet ska bidra till minskade koldioxidutsläpp, utökad infrastruktur för förnybara alternativ samt en hållbar regional tillväxt.

Transporter utgör en stor del av de klimatpåverkande utsläppen i Sverige. Med en bred politisk enighet har det nyligen lagts fram ett förslag till ett nationellt mål om att Sverige ska minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Flens kommun har uttalat att koldioxidutsläppen och förbrukningen av drivmedel i kommunen skall minska. Transporter skall vara miljöanpassade och en fossilfri kollektivtrafik ska fungera mellan kommunens mindre orter.

– Vi ser många olika fördelar utöver minskad klimatpåverkan med en omställning till fossilfria och effektiva transporter. En smart omställning till mer hållbara transporter kan sänka kostnaderna, förbättra luftkvalité och hälsa samt bidra till en grön näringslivsutveckling, säger Jan-Erik Larsson kommunstyrelsens ordförande Flens kommun.

Arkiv