Hoppa till huvudinnehåll
Stadshuset med den nyuppsatta skylten av Sörmlads hjärta.

Flens kommun inför besöksförbud på boenden

Under söndagen 15 mars 2020 konstaterades att en medarbetare blivit smittad av Covid-19.  

Medarbetaren kan ha arbetat smittad i verksamheten. Flens kommun har därför vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Alla medarbetare i verksamheten har agerat i enlighet med de råd som Flens kommun fått av Region Sörmland.

Samarbete med Region Sörmland i ärendet sker och Smittskyddsläkare är delaktig i arbetet. Aktuell förvaltning ser nu över hur bemanning ska säkerställas för att både kunna upprätthålla verksamhet men även begränsa eventuella konsekvenser om smitta har spridits på enheten.

Flens kommuns uppdrag är fortsatt att upprätthålla vår verksamhet och vi följer de anvisningar som vi får från Smittskyddsläkare och av Folkhälsomyndigheten.

De åtgärder Flens kommun nu vidtar som komplement till tidigare är följande:

  • Det är från söndag den 15 mars 2020 besöksförbud på våra äldreboenden och gäller tills förvaltningschef på socialförvaltningen häver beslutet.
  • Samtliga förvaltningar ska inta en restriktiv hållning till större möten av medarbetargrupper, till exempel där medarbetare från flera enheter samlas. Kommunchef beslutar för större möten som sker över förvaltningar.

Vid frågor kontakta:

Om du har frågor som berör enskilda boenden/brukare kontaktar du enhetschefen på det boendet.

Om du har generella frågor kontakta:
Förvaltningschef, Socialförvaltningen, Iris Pettersson, 0157-43 03 30
Kommunchef, Håkan Bergsten 0157-43 00 01

För mer information om kommunens arbete besök vår informationssida om coronaviruset (covid-19)

Arkiv