Hoppa till huvudinnehåll

Flens kommun klättrar i skolrankingen

Lärarförbundets ranking i bästa skolkommun 2017 visar att Flens kommun klättrar 15 placeringar. Från plats 290 till 275. Rankingen omfattar såväl förskola som grundskola och gymnasium.

– Det är ett steg i rätt riktning och det glädjer mig enormt. Men givetvis är vi inte nöjda utan arbetar vidare för att bli ännu bättre, säger Lena Furén, förvaltningschef i barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.

Områden som sticker ut är bland andra friska lärare.  Här har kommunen gjort ett jättekliv med över hundra placeringar, från plats 193 till plats 87. Här utgår man i statistiken över sjukskrivningar bland lärare.

– Vi kan reflektera kring vad förbättringen beror på och det kan bland annat vara att Flens kommun just nu satsar på både nya arbets- och lärmiljöer. Men också pågår det ett arbete där rektorerna, tillsammans med sina medarbetare, ständigt jobbar med hur vi ska organisera vår skola utifrån de utmaningar vi har, säger Lena Furén.

Ett annat område som är värt att nämna är andel barn i förskola. Förra årets placering var 247 och i år har förbättringen varit stor. Årets ranking ger plats 148.

– Vi har tagit emot många nyanlända och vi har gjort det bra. Vi har organiserat oss snabbt och ställt om, vi har förberett lokaler och öppnat nya förskolor. Allt för att kunna erbjuda alla barn och föräldrar i Flens kommun en förskoleplats, säger Lena Furén.

Områden där Flens kommun behöver bli bättre är inom området som rankingen kallar utbildade lärare. Även om årets placering är bättre än förra årets så finns det utmaningar man behöver ta itu med. I år hamnar Flens kommun på plats 275 jämfört med förra årets plats som var 279.

– Det råder lärarbrist i hela landet och det i sig är en utmaning. Om vi förbättrar oss inom alla andra områden så bör den här delen också bli bättre. En stor glädje för oss som kommun är att årets lärare, Vedran Maras, finns i vår organisation. Det vi är extra stolta över är att han själv har gått grundskola och gymnasium här i Flen, säger Lena Furén.

Lärarförbundets ranking finns att läsa i sin helhet HÄR.

Arkiv