Hoppa till huvudinnehåll

Flens medborgarlöfte 2020

Nu har det nya medborgarlöftet undertecknats.

Varje år tas ett medborgarlöfte fram av Flens kommun och Polismyndigheten. Medborgarlöftet har sin grund i en gemensam, lokal lägesbild som tagits fram genom EST-metoden, medborgardialog, trygghetsvandringar, Polisens medarbetardialog, trygghetsmätningar och Polisens brottsstatistik.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Flens kommun och handlar om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Arkiv