Hoppa till huvudinnehåll

Fler platser på korttidsboende

Flens kommun har 21 platser på korttidsboendet Heden i Malmköping. Men eftersom kön till platserna växer har kommunen nu träffat avtal med två externa boenden för att kunna tillmötesgå efterfrågan.

Det rör sig om Vikingens vårdhem i Malmköping där fem nya platser finns till Flens kommuns förfogande, samt Isabellagården i Strängnäs där tre platser finns.

Korttidsboendeplatser är aktuella för såväl dem som i dagsläget befinner sig på antingen Kullbergska sjukhuset eller Mälarsjukhuset och väntar på en plats, samt för personer som nu bor i sitt hem men har behov av att komma till ett korttidsboende.

Dessa totalt åtta extra platser finnas att tillgå från och med måndag 2 juli fram till sista september 2018. Därefter ser parterna över avtalen och diskuterar en eventuell förlängning.

Att de nya vårdplatserna nu kommer finnas utanför kommunens egen ordinarie verksamhet innebär inte att vården förändras. Flens kommun har ett uppföljningsansvar och de boende får precis samma grundliga vård, stöd, transporter och annat som tidigare. Det enda som skiljer sig är det geografiska läget.

Arkiv