Hoppa till huvudinnehåll

Fokus på säkra skolvägar

Under Europeiska trafikantveckan och Hälsoveckan i Flen kommer Stenhammarsskolan f-5 jobba med Säkra skolvägar.

Under vecka 38 pågår Europeiska trafikantveckan runt om i hela Europa. Stenhammarskolan F-5 kommer att uppmärksamma detta genom att starta sina första uppdrag i Trafikkalendern. Det första uppdraget för eleverna blir att kartlägga skolvägen tillsammans med skolans personal.

Eleverna vill hjälpa

Vem vet bäst var det känns obehagligt att gå och cykla till skolan? Eleverna givetvis! Genom trafikkalenderns uppdrag kan eleverna hjälpa till och vara en del av den utredning som kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska genomföra för att vi ska få bättre och säkra skolvägar.

De får rita, måla och skriva om sin skolväg och berätta om och var det känns obehagligt och farligt att gå eller cykla till skolan.

Bakgrunden till initiativet kommer ifrån ett medborgarförslag om att kommunen ska starta ett projekt med syfte att etablera säkra skolvägar och goda vanor med målet att så många barn som möjligt ska kunna gå eller cykla till skolan.

Hälsobefrämjande

Förutom att olycksrisker minskar med säkra skolvägar så förbättras elevernas hälsa genom att fler elever kan cykla och gå till skolan utan de eller deras vårdnadshavare ska vara oroliga. Därför pågår uppdraget även under Hälsoveckan i Flen.

Informationstält

Den 16 september kl 8-12 kommer kommunen ha ett informationstält vid Stenhammarskolan där du som är intresserad av kommunens arbete med säkra skolvägar kan göra ett besök och ställa frågor till olika representanter från kommunen. Projektet Säkra skolvägar bedrivs i samverkan med flera förvaltningar, bolag och nyckelpersoner i kommunen. Passa på att ställa frågor!

Mer information om Europeiska trafikantveckan och Trafikkalendern hittar du här:

Europeiska trafikantveckan
Trafikkalendern

Arkiv