Hoppa till huvudinnehåll

Företagare – hjälp oss hjälpa dig

Vi vill stärka vårt arbete med att främja näringslivet i kommunen och regionen!

För att kunna vidta rätt åtgärder behöver vi en god nulägesbild. Vi samarbetar därför med övriga sörmländska kommuner och Region Sörmland om en enkät så att vi får både en aktuell bild av företagens situation i Flens kommun och en regional helhetsbild.

Den rådande pandemin har varit utlösande för vårt arbete med denna enkät, men vi kommer att följa upp er situation över tid och enkäten kommer att därför vara återkommande.

Det är frivilligt att besvara enkäten. Svaren som lämnas är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till det enskilda företaget. Ditt svar är mycket viktigt för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt. Enkäten tar ca 5 minuter att svara på.

Resultaten är framförallt underlag för oss i vårt arbete att stötta och främja men kommer också i sammanställd form att publiceras i olika sammanhang.

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=066f1090b824

Arkiv