Hoppa till huvudinnehåll

Företagarstöd i coronavirusets spår

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset har Region Sörmland sammanfattat var man som företagare kan hitta aktuell och nödvändig information.

Från och med nu kommer Region Sörmland att ha kontinuerliga digitala avstämningsmöten med de kommunala näringslivskontoren för kunskapsutbyte om läget i länets näringsliv samt samordning och utveckling av insatser.

Regionen har också träffat STUA och Almi för att se hur de kan bli samordnande för utökat stöd riktat till besöksnäringen respektive andra typer av företag.

Ytterligare stödinsatser diskuteras, men är inte beslutat ännu.

En diskussion pågår också mellan regionerna i Östra Mellansverige och med Tillväxtverket om Region Sörmland skulle kunna styra om insatser inom pågående projekt och inkomna projektansökningar för att anpassa dem till det rådande läget och även utveckla riktade insatser som näringslivet nu skulle behöva.

Här hittar du samlad info till företag med anledning av covid-19
Verksamt.se
Samlad information från myndigheter, kring det som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med sjukdomen covid-19. Här finns även information på engelska.
Regeringen
Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du här.
Skatteverket
Om du som privatperson eller företag drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset, kan du ansöka om att få anstånd med att betala skatt. De nya reglerna föreslås börja gälla från och med 7 april 2020 men du kan söka retroaktivt från och med 1 januari 2020.
Tillväxtverket
Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Ansökan öppnar 7 april. Perioden som stödet kan omfatta är dock från den 16 mars och sex månader framåt och med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader.
Försäkringskassan
Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även du som egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Försäkringskassan väntar på ett beslut innan mer information om hur man går tillväga.
Finansiellt stöd från Riksbanken
Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är företagets bank som sedan förmedlar pengarna vidare till företagen.
Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Arkiv