Hoppa till huvudinnehåll
Bilden visar Axel Wevel och Frida Vidén

Axel Wevel och Frida Vidén

Företagsklimatet i Flen skjuter högt! 

Flen har tagit sats och kliver i ranking - företagsklimatet är bättre än någonsin enligt SKRs årliga mätning.

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att företagen är nöjda med kommunens myndighetsutövning är därför en grundförutsättning för ett gott företagsklimat.

Årets undersökning som görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerades idag (25/4). Flen hamnar på plats 26 av 290 kommuner, jämfört med plats 118 år 2021.

– Vi har jobbat väldigt målmedvetet med service och bemötande. Vi har lyckats identifiera hur vi kan stärka vårt bemötande och jobbar även aktivt med återkoppling. Mycket handlar om att det finns rätt resurser på rätt plats. Den största nyckeln till resultatet är att vi har kompetenta medarbetare som gör sitt jobb väldigt bra och trivs med att möta våra medborgare och företagare varje dag, säger Axel Wevel, avdelningschef för bygg och miljö på Flens kommun.

SKR utför mätningar om vilken kvalitet Sveriges kommuner levererar. Mätningen görs genom att ställa frågor till företag som har varit i kontakt med kommunernas service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. Efter det kan man utläsa ett nöjd-kundindex, NKI, för respektive område.

Näringslivschef Frida Vidén är mycket nöjd:

– Vi är otroligt glada. I klarspråk betyder det att vi har passerat 92 kommuner på 1 år, kanske lite kaxigt men så ser det ut. Ett bra företagsklimat gynnar hela kommunen. Vi vill också passa på att tacka företagen som har svarat på enkäten.

Arkiv