Hoppa till huvudinnehåll

Förskolechef bakom ny lärobok

“Den interkulturella förskolan” har nyligen släppts i bokhandeln. Bakom den står en rad forskare och en praktiker – förskolechef Kerstin Johansson.

– Det har skrivits många böcker riktade mot skolan och skolledarskap när det gäller det interkulturella perspektivet men inte alls lika många mot förskolan, säger Kerstin Johansson som har haft bokens redaktör Pirjo Lahdenperä som handledare på bland annat  rektorsutbildningen och forskningscirklar.

– När vi talades vid kom jag på idén att vi kanske skulle skriva om hur jag omsätter forskningen till praktik i mitt ledarskap, säger Kerstin som fick i uppdrag att skriva bokens sista kapitel medan Pirjo samlade flera forskare som står för resten av boken.

Kerstins kapitel är praktiskt inriktat och konkretiserar mycket av vad forskarna förmedlar, men även de har egen praktisk anknytning.

– Jag blev faktiskt förvånad själv att det gick så bra att skriva men jag har erfarenhet av förskolan och har fått handledning och professionellt stöd. Det har varit jätteroligt och jag tycker det blev bra, även om det var mycket omskrivningar innan det blev en klar text.

Boken är främst tänkt som studentlitteratur för förskollärare men även till förskolechefer. Det finns även tankar på att köpa in boken till förskolorna i området. Personalen kommer att känna igen sig i boken.

– Det är ju deras och mitt arbete jag beskriver. Det blir ytterligare en lärandedimension när pedagogerna läser och reflekterar över vad man gjort. Vi slutar aldrig att lära och i förskolan lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

Arkiv