Hoppa till huvudinnehåll
Flens kommunvapen.

Förslag om ändrade taxor och avgifter

Kommunen föreslår att taxor och avgifter ändras för att möjliggöra åtgärder för att mildra effekterna för lokala företag och föreningar som en följd av Coronaviruset/Covid-19.

På torsdag 26 mars föreslås kommunfullmäktige besluta om ändringar i taxor och avgifter för att göra det möjligt att mildra effekterna av Coronaviruset/Covid-19.

Förslaget innebär:

  • Möjlighet till anstånd/förlängda betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn för företag och lokala föreningar.
  • Möjlighet till anstånd/förlängda betalningstider för hyra i lokaler.
  • En generös hållning till leverantörer vid inställda konferenser. Gällande avtal måste dock vara en utgångspunkt och varje fall hanteras för sig.
  • Möjlighet till förlängda tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden beroende på vilken lagstiftning som ligger till grund för t ex tillsynen. Ansvarig nämnd måste inom sitt område se över sin tillsynsplan.
  • Möjlighet att skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska och prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Även i dessa fall upp till ansvarig nämnd utifrån lagregleringen.

En individuell prövning sker i varje enskilt fall. Det är inte alla företag och föreningar som i nuläget har problem.

Arkiv