Närbild på ett papper med budgetsiffror, en penna och en miniräknare

Förslag till Strategisk plan 2018-2021

Den 21 september fattas beslut om kommunens Strategiska plan 2018-2021. Här kan du läsa förslaget.

I mitten av augusti presenterade den politiska majoriteten i Flen sitt förslag till Strategisk plan 2018-2021 med budget 2018.  Bland annat föreslås satsningar på kollektivtrafiken men även på förebyggande insatser inom socialnämndens ansvarsområde och förstärkning av undervisning inom barn-, utbildnings- och kulturnämndens ansvar.

Förslaget behandlades av kommunstyrelsen måndagen den 4 september och det är kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut om Strategisk plan 2018-2021 med budget 2018 på sitt sammanträde den 21 september.

Observera att detta är ett förslag fram tills att Strategisk plan 2018-2021 med budget 2018 är fastslagen.

Arkiv