Hoppa till huvudinnehåll
Entén till Allaktivitetshuset Skjortan i Flen med citat från Gandhi och Dalai Lama.

Foto: Robert Paraniac

Förstudie om språkvän på arbetstid pågår

Flens kommun har beviljats statsbidrag för att genomföra en förstudie om att införa möjligheten för anställd personal i Flens kommun att vara språkvän på arbetstid.

 

Vid årsskiftet startar den nya myndigheten “Delegationen mot segregation” sin verksamhet. Kommuner och andra offentliga myndigheter har inför den nya myndighetens uppstart haft möjligheten att söka statsbidrag för integrationsprojekt som ska motverka segregation och strukturer som kan leda till segregation.

Flens kommun har ansökt om bidrag för att göra en förstudie kring möjligheten för anställda att på betald arbetstid, en timme i veckan, vara språkvän till nyanlända. Nu är det klart att vi får det bidraget.

Förstudien ska kartlägga vilka förutsättningar som finns för att införa ett systematiskt arbetssätt inom kommunen för att minska segregation. Den ska bland annat ge svar på:

  • Vilket intresse det finns hos nyanlända att ha möjlighet till en kommunal språkvän
  • Vilket intresse det finns hos anställda i Flens kommun att vara språkvän till nyanlända
  • Hur ett system för matchning av nyanländ – kommunal språkvän kan utformas
  • Vilka förutsättningar det finns till samarbete med redan pågående insatser och projekt lokalt och regionalt

Syftet och målet med att införa ett sådant systematiskt arbetssätt är att minska långtidsarbetslösheten, förbättra integrationen, öka samhällsservicen och ge förbättrad kunskap för nyanlända i det svenska språket. Det ska också leda till att öka förutsättningar för medverkan i demokratiska processer.

Förstudien är redan igång och beräknas vara klar fram till årsskiftet.

Läs mer om den nya myndigheten Delegation mot segregation:
http://www.sou.gov.se/delegation-mot-segregation/

Arkiv