Hoppa till huvudinnehåll
Eld i skog

Fortsatt avrådan från att elda utomhus

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och det är stor risk för skogsbränder. Därför avråder räddningstjänsten dig från att elda utomhus.

Avrådan gäller från och med 2021-07-13 tills annat meddelas.

Det är inte eldningsförbud. Du får elda i iordningsställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, men var särskilt försiktig. Se till att det finns vatten i närheten och släck elden ordentligt.

Vad är en iordningställd grillplats?
Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälliga grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom de inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Arkiv