Hoppa till huvudinnehåll
Lärare håller i en jordglob. Barn sitter runt omkring på golvet och lyssnar.

Från skollyft till elevlyft – Öppna jämförelser Grundskola

Flens kommun klättrar i rankingen i öppna jämförelser - Grundskola - och visar i flera nyckeltalsområden ett högre resultat än förväntat.

Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sin årliga öppna jämförelse Grundskola där elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå beskrivs genom
en samling nyckeltal.

SKL:s modellberäknade värden i jämförelsen

I jämförelsen kompletterar SKL de faktiska resultaten med modellberäknade värden för att ge bättre grund för jämförelser mellan kommuner. De modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättningen på skolorna. Förenklat kan dessa värden göra det möjligt att jämföra skolresultaten i sin egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar.

Flens kommuns resultat

Grundskolan i Flens kommun visar i årets jämförelse att vi i flera nyckeltalsområden når ett högre resultat än förväntat och att resultaten har förbättrats över tid. I rankingen har vi gått från 287:e plats 2015 till 196:e plats 2017.

En positiv avvikelse från det modellberäknade värdet visar att det faktiska resultatet överstiger det förväntade, medan en negativ avvikelse visar motsatsen.


Resultat kommunala skolor i Flens kommun

 1. Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking (av 290)
  2017: 196
  2016: 255
  2015: 287
 2. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde (%)
  2017: 8,2
  2016: -1,0
  2015: -8,0
 3. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde (%)
  2017: 2,0
  2016: -4,4
  2015: -12,7
 4. Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, avvikelse från modellberäknat värde, meritvärdespoäng
  2017: 1,2
  2016: -3,5
  2015: -22,5

Tålmodigt arbete börjar ge resultat

– Den verktygslåda som togs fram inom Skolprojektet börjar visa på effekter. Vi har gått från skollyft till elevlyft. Även det systematiska kvalitetsarbete vi har infört som fokuserar på barnens kunskaper och där vi framförallt fokuserar på vad vi som organisation kan förändra för att lyfta eleverna visar nu resultat. Det här är ett bevis på att vi arbetar på rätt sätt men också på att vi behöver hålla i och hålla ut. Jag är oerhört stolt och tacksam över våra medarbetare och allt arbete de gör varje dag. Vi behöver bli bättre på att fira våra framgångar, säger Lena Furén, förvaltningschef för barn-, utbildning och kultur.

Läs mer om Öppna jämförelser – Grundskola 2017 på SKL:s webbplats:

Arkiv