Hoppa till huvudinnehåll
Fyrverkerier

Fyrverkerier

Fyrverkerier ska användas med försiktighet och gott omdöme. Vid användande ska du visa hänsyn till våra husdjur och människor runt omkring. För att använda fyrverkerier behöver du nästan alltid tillstånd av Polisen.

Att använda fyrverkerier är alltid förenat med risker, både för den som fyrar av och för andra. Den som använder sig av pyrotekniska varor bär det fulla ansvaret för att det sker på rätt sätt. För att fyrverkerier ska få säljas, användas och hanteras i Sverige måste de också vara godkända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Checklista för användning av fyrverkerier

  • Planera användningen.
  • Läs bruksanvisningen på varje fyrverkeripjäs.
  • Välj avfyrningsplats; se till att det finns tillräckligt med fri yta.
  • Gör en avfyrningsramp.
  • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
  • Vänta med att gå fram till en pjäs som inte fungerat.
  • Tänd aldrig en trasig fyrverkeripjäs. Reklamera den.
  • Raketer som sitter fast för hårt i avskjutningsrampen kan få fel bana.
  • Blindgångare, pjäser som inte fungerar, kan explodera långt efter att de tänts.
  • Fyrverkerier kan orsaka bränder om de far in i lägenheter, hamnar på balkonger eller landar i lättantändligt material.

Åldersgräns

Den som köper och hanterar fyrverkeripjäser ska ha fyllt 18 år. Köp av vissa pjäser kräver tillstånd från polisen.

Tillstånd för att anordna fyrverkerier

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas inom områden med detaljplan eller där ett större antal människor uppehåller sig. Dessutom kan det genom lokala bestämmelser krävas tillstånd för användning av pyrotekniska varor på vissa offentliga platser.

Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:

från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen
från klockan 17.00 skärtorsdag till klockan 01.00 på långfredagen
från klockan 17.00 långfredagen till klockan 01.00 på påskafton
från klockan 17.00 påskafton till klockan 01.00 på påskdagen
från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj

Observera! Nya lokala ordningsföreskrifter gäller från och med 2021-01-01

Kommunfullmäktige tog beslut att ändra de lokala ordningsföreskrifterna från och med 2021-01-01 på sitt sammanträde 2020-12-10. Från och med då stryks påskafton från undantaget och tidsspannet ändras för nyårsafton och valborgsmässoafton från klockan 22-01 till klockan 23-01.

Här kan du läsa protokollet från kommunfullmäktige 2020-12-10

Tillstånd för att förvara och sälja explosiva varor

Vid förvärv, förvaring, handel eller överföring av explosiva varor inom Sverige behöver du ha tillstånd för detta. Tillstånd söker du hos kommunen.

I korthet gäller följande

Utan tillstånd får pyrotekniska varor endast användas om det inte innebär påtaglig risk för skada på person eller egendom, eller i beaktansvärd olägenhet på/för person eller egendom.

Arkiv