Hoppa till huvudinnehåll
Kartbild gårdsjö strand

Gör din röst hörd om Gårdsjö strand

Du har väl inte missat att samrådet för hur nya Gårdsjö strand ska se ut pågår just nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag för ny detaljplan för Gårdsjö strand, alltså området där Söderskolan tidigare låg. Som en del i arbetet hålls ett samråd där allmänheten kan inkomma med synpunkter.

Vanligtvis hålls ett öppet samrådsmöte på biblioteket i Flen men på grund av rådande pandemi sker numera samråden bara digitalt. Detta möte genomfördes 25 februari men än finns det tid att göra din röst hörd, du har fram till 15 mars på dig.

Gå in och läs mer på denna sida, det aktuella ärendet inklusive alla handlingar hittar du under den andra fliken under ”Flens stad”.

Lämna dina synpunkter via e-post till samhallsbyggnad@flen.se eller via post till Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 Flen.
Märk yttrandet ”Samrådsyttrande Gårdsjö strand”. Ange planens diarienummer (PLEX/2020:82), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Arkiv