Hoppa till huvudinnehåll
Margaretha Andersson är god man.

Gör en insats för en medmänniska

Gör en insats du också! Vi behöver bli fler förvaltare/god man i Flens kommun.

God man/förvaltare behövs för perso­ner som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc.

Du kan läsa mer på denna sida:

God man/förvaltare

Där har du även kontaktuppgifter och kan lämna din intresseanmälan redan idag!

Arkiv