Hoppa till huvudinnehåll
Byggkran

Hållbart byggande – en konkurrensfördel

Erbjudande! Hållbarhet för ökad konkurrenskraft och lönsamhet – vill du vara med?

Kraven och förväntningarna inom byggbranschen på ett hållbart agerande har under de senaste åren ökat och allt talar för att dessa krav och förväntningar kommer att accelerera.

Krav & lagstiftning
Kraven kommer bland annat genom ny lagstiftning kring klimatberäkningar och klimatdeklarationer, eller som krav från bankerna i samband med kreditgivning, bara för att nämna några. Men det finns inte bara krav att uppfylla utan även direkta kostnadssänkningar att uppnå genom hållbart agerande.

Tänk bara vilka effekter det skulle innebär om kassationen av material kunde halveras. Eller om du fick möjlighet att lära er mer om nya material, med längre hållbarhet och till en lägre kostnad.

Men den största positiva effekten är de konkurrensfördelar som ett hållbart agerande ger dig. Både hos beställare som hos slutkunder väger det tungt vid ett köpbeslut på hur du agerar och beskriver ditt hållbarhetsarbete.

Samverkan
Vi samverkar inom Region Sörmland och i avstämning med arbetsgivarorganisationen Byggföretagarna planerar vi att söka EU-finansiering för att ge dig möjlighet att lära dig mer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla ditt hållbarhetsarbete.

Helt utan kostnad för dig
Tanken är erbjuda dig ett antal korta och konkreta utbildningar inom olika aspekter av hållbarhet. Du väljer själv om du genomför alla de utbildningar eller ej.

INTRESSEANMÄLAN
Är du intresserad?  Lämna in din intresseanmälan, som på inget sätt är bindande, utan visar bara att du är intresserad att delta i detta om vi får EU-finansiering. Lämna din intresseanmälan genom att sända mejl till mikael.larsson@flen.se senast 7 september. Ange nedan uppgifter:

Företagsnamn
Organisationsnummer
Antal anställda
Kontaktperson
Kontaktuppgifter

Ni är viktiga för oss! 
Hälsningar, Mikael Larsson, näringslivschef

Arkiv