Hoppa till huvudinnehåll
Skylt för skolskjuts

Handläggning och beslut om skolskjuts

Det råder just nu en stor belastning för medarbetare i Flens kommun som handlägger ärenden om skolskjuts.

Senast 6 maj i år skulle vårdnadshavare ha ansökt om skolskjuts för att vara garanterad detta när terminen börjar. Det gäller för samtliga elever. Som vårdnadshavare behöver man göra det inför varje nytt läsår.

Flens kommun har uppmärksammat att vårdnadshavare tycker att informationen och återkopplingen i dagsläget är undermålig och vill be om ursäkt för det.

– Vi har uppenbarligen brustit i vår kommunikation och information i frågan. Vi ber om ursäkt för det. Vi får vara självkritiska då informationen om sista ansökningsdatum för skolskjuts men även generell information i frågan uppenbarligen inte har nått ut tillräckligt,  säger Lena Furén, förvaltningschef i barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.

I normala fall ska ansökningar som har kommit in i tid vara färdigbehandlade men tyvärr har kommunen varit tvungna att prioritera de som gäller anvisade skolor. De som har sökt till fristående skolor och icke anvisade skolor kommer att handläggas inom de närmaste dagarna.  De ansökningar som har kommit in för sent kommer givetvis också att behandlas men det tar tyvärr längre tid. Ansökningar som kommer in för sent påverkar turerna för alla elever och det försenar hela processen.

– Just nu arbetar vi med de ansökningar som kommit in till fristående skolor och icke anvisade kommunala skolor. Vårt mål är att de skall vara beslutade senast 16 september. De ansökningar vi nu får in hanterar vi successivt så snabbt vi bara kan. Från 8 augusti till dagens datum har en stor mängd ärenden inkommit och vi gör allt vi kan för att se till att samtliga handläggs så fort det går, säger Lena Furén.

Läs mer om skolskjutsar och ansökningar HÄR

Arkiv