Hoppa till huvudinnehåll
Barn som sitter på golvet i ett klassrum

Hipp, hipp hurra för Flens skolor!

Från 275:e plats till 34:e plats i Lärarnas Riksförbunds ranking i jämförelse med Lärarförbundets ranking förra året. Många års arbete börjar nu att ge resultat även på rankinglistor.

Skolprojektet som startade för fem år sedan gav möjlighet att kompetensutveckla all personal med ”Synligt lärande” en gemensam plattform att utgå från för en likvärdig skola där alla elevers rätt till utbildning tillgodoses.

Skolverkets projekt för nyanländas lärande och utveckling av det interkulturella lärrummet är en annan avgörande insats.

Men det är fram för allt, alla engagerade medarbetare med sina ledare som gjort det möjligt för vår skolkommun att vara där vi är idag, säger Kerstin Gelfgren, verksamhetschef Skola.

Nu firar vi plats 34 på lärarnas riksförbunds rankningslista. Sen fortsätter allt det goda arbete som pågår för att ge våra barn och unga bästa möjliga framtid med en utbildning som öppnar dörrar till framtidens yrken.

Hurra hurra för Flens skolor!

Bakgrund: Lärarnas Riksförbund anser att många av de skolrankingar som finns i dag är förenklade och därmed missvisande. Därför har de gjort en egen sammanställning av grundskoleverksamheten i Sveriges kommuner. Det är en jämförelse där Lärarnas Riksförbund har tagit hänsyn till kommunernas olika förutsättningar genom att titta på bland annat skattetryck, antal nyanlända och utbildningsnivå.

Läs mer om rankingen och hur den genomförs på Lärarnas Riksförbunds webbplats

Arkiv