Hoppa till huvudinnehåll
Lupiner

Hjälp till i kampen mot invasiva arter

Invasiva djur och växter som sprids i naturen orsakar stora problem. Nu uppmanar Naturvårdsverket alla som tar sig ut i naturen att hjälpa till i kampen mot de invasiva främmande arterna.

Invasiva arter tränger ut naturligt förekommande arter och hotar den biologiska mångfalden. När allt fler söker sig ut i naturen ökar risken att invasiva växter sprids. Därför är det viktigt att kunna identifiera olika arter och veta hur de ska hanteras.

Samtidigt uppmanar myndigheterna nu också fler människor att rapportera in fynd av de invasiva djur och växter man stöter på. Det är av stor betydelse för att kunna övervaka utbredningen på olika håll i landet.

De vanligast förekommande växterna och djuren som klassas som invasiva främmande arter finns på denna sida hos Naturvårdsverket;
Vanligaste invasiva främmande arterna du kan stöta på i naturen eller din trädgård

Här finns till exempel jätteloka, jättebalsamin, vresros, blomsterlupin, parkslide och många andra växter. Några av dem är förbjudna att hantera enligt lag. Ett av de djur som ställer till det mest i naturen är mink, som går svårt åt markhäckade fåglar i skärgården.

Vad ska man göra om man träffar på en invasiv växt i naturen?

En bra tumregel är att inte röra invasiva växter överhuvudtaget – och absolut inte flytta dem eller ta med dem hem. Det är extra viktigt i naturreservat,
nationalparker och andra känsliga miljöer. Kontakten kan nämligen räcka för att få med sig frön eller växtdelar som sätter fart på spridningen. Vissa invasiva
växter är också giftiga, som till exempel jätteloka.

Om man har gått igenom ett område där invasiva växter finns, ska man stanna upp och borsta av sig eventuella frön, innan man vandrar vidare. Vet man med sig att man sett en invasiv växt kan man rapportera det till invasivarter.nu, och gärna också informera markägaren. Den som får syn på en mink eller något annat invasivt däggdjur kan rapportera sin iakttagelse och skicka in foto till Artportalen via artfakta.se.

Du kan också kontakta Flens kommun, som inventerar och bekämpar dessa arter. Mejl; samhallsbyggnad@flen.se

Exempel på invasiva växter och djur i vår natur

  • Jätteloka. Finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till tre meter hög. Växtsaften kan ge svårartade blåsor.
  • Jättebalsamin. Förekommer över nästan hela Sverige. Växten kan bli 2,5 meter hög och bildar täta bestånd. Blommorna är rosa.
  • Gul skunkkalla. Finns i södra och mellersta Sverige och växer där det är blött. Är mycket storväxt och kan inte förväxlas med någon annan växt.
  • Vresros. Finns i södra och mellersta Sverige och längs norrlandskusten, ofta på stränder. Stor, tät taggig buske med rosa till vita blommor som bildar platta nypon.
  • Blomsterlupin. Finns över nästan hela landet. Blir upp till 120 cm hög, får blå, rosa, vita och lila blommor i klasar.
  • Kanadensiskt gullris. Finns i södra och mellersta Sverige, Jämtland och hela östkusten. Blir upp till 2 meter hög, får många små, gula blommor i vippor.
  • Mink. Finns över praktiskt taget hela landet, framförallt i skärgården och längs kuster, vid sjöar och vattendrag. Är 45–70 cm lång, har mörkbrun till svartbrun päls och vit haka.

Arkiv