Hoppa till huvudinnehåll

Höga vattenflöden i Flen

Här kommer en uppmaning från tekniska avdelningen.

Åpromenaden mellan Kyrkvägen och Frändestavägen i Flen är avstängd för gång och cykeltrafik på grund av hög vattennivå (se bild). Belysningen längs promenaden kommer att släckas av samma skäl.
Om nivån stiger ytterligare fem centimeter kommer spången att behöva stängas av.

Trafik till och från Orrhammar uppmanas passera det översvämmade vägavsnittet före och efter bron med försiktighet och om möjligt välja annan väg.

På vägen till Orrestaö är ett körfält avstängt.

Gångvägen längs Lassarettssjön är delvis översvämmad.

Allmänheten uppmanas till försiktighet.

Arkiv