Hoppa till huvudinnehåll
Översvämmad väg

Klarar du dig i 72 timmar?

I dag inleds #krisberedskapsveckan som pågår mellan 8-14 maj. Klarar du dig själv i 72 timmar utan el, telefon, mat och vatten i kranen? Hur är du förberedd?

Det kan uppstå en kris och var och en kommer då behöva hantera händelsen på något sätt. Här beskrivs vad du kan göra som privatperson för att förbereda dig och hantera en samhällskris.

Vi lever i ett sårbart samhälle och det finns flera risker som skulle kunna leda till en kris, exempelvis hårt väder, långvarigt avbrott i telefonin eller en stor olycka. Inte minst behöver vi ha el till väldigt mycket.

I en samhällskris kommer inte resurserna räcka till alla drabbade samtidigt, utan resurserna måste prioriteras för de mest utsatta. Andra behöver klara sig själva en tid.

Läs mer om krisberedskap och hur du hittar mer information i händelse av kris här på kommunens webbplats: flen.se/krisberedskap

Denna vecka kan du också följa Andrej – vår beredskapssamordnare på Instagram.

Brinnande skog - klarar du dig i 72 timmar? Krisberedskap

Arkiv