Hoppa till huvudinnehåll

Innovation på agendan – gör en snabbenkät

Informationsnoden KFV gör en kartläggning av ännu inte realiserade möjligheter i näringslivet i KFV-regionen samt den digitala statusen – och de behöver din hjälp! Ta några minuter och svara på en kort enkät.

Svaren behövs för underlag till att identifiera möjligheter att realisera. Informationsnoden kommer kontakta dig som svarar och vill ha hjälp att gå vidare med det ni behöver som till exempel finansiering (via ALMI, Sörmlandsfonden) eller kontakter och hjälp med affärsutveckling.

Du hittar enkäten via den här länken: ENKÄT.

Innovationsnod KFV arbetar för att skapa fler innovationsföretag och mer innovativa företag i Västra Sörmland med omnejd. Innovationsnod KFV är en av Sörmlands fyra Innovationsnoder.

Syftet med innovationsarbetet är att tillföra innovationsfrämjande insatser, kunskap och perspektiv till ett konkurrenskraftigt Sörmland. Målet är att bidra till näringslivets och den offentliga sektorns konkurrenskraft och förnyelseförmåga genom ökad innovation, enligt de strategier och styrdokument som finns på nationella och regional nivå.

Innovationsnod KFV skall i samarbete med kommunens näringslivsenhet samordna träffar med lokala aktörer för att koordinera insatser och för att identifiera och fånga upp behov hos företag och idébärare.

Arkiv