Hoppa till huvudinnehåll

JO-beslut i granskning

Justitieombudsmannen (JO) har kommit med sitt i beslut i den granskning av en påstådd samordning vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19.

Anmälan till JO gjordes av Sörmlands Media i maj 2020 och rör åtta kommuner i Sörmland, däribland Flen, samt Region Sörmland. Anmälaren framförde klagomål bland annat för hur kommunerna och Regionen hanterat framställningar om att ta del av allmänna handlingar under den pågående covid-19-pandemin. Vidare menar anmälaren att samordning av uppgifter förekommit.

JO riktar ingen kritik mot hur representanter för Flens kommun har hanterat begäran från journalister eller att beslut har fattats på osakliga grunder av Flens kommun.

– Flens kommun välkomnar JO-beslutet och drar lärdomar av hur hanteringen har gått till i de granskade Sörmlandskommunerna samt vad beslutet och granskningen uttrycker, säger Ann-Charlotte Munter (S), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på dessa lärdomar är att Flens kommun infört regelbundna utbildningar i offentlighets- och sekretesslagen för att säkerställa att berörd personal kompetensutvecklas samt behärskar och känner sig bekväma med att jobba med dessa frågor. Dessa utbildningar erbjuds även till andra sörmländska kommuner Flens kommun samarbetar med.

En annan lärdom Flens kommun drar är att granskningen belyst svårigheter i ärenden som rör patientsäkerhet och sekretessärenden. Det är väldigt viktigt att dessa ärenden hanteras korrekt och Flens kommun säkerställer detta.

Arkiv