Hoppa till huvudinnehåll

Just nu – längre handläggningstider för bygglov

På grund av personalbrist ligger man just nu efter med bygglovsärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Man arbetar så fort man kan med de ärenden som ligger på hög och gör allt för att skynda på processerna samtidigt som platsannons är ute där Flens kommun fler handläggare. Plan- och exploateringschef Karin Tibbelin beklagar läget men försäkrar samtidigt att hennes medarbetare arbetar så fort de bara kan.

Telefontider för bygglovsärenden är:
Måndag, onsdag, fredag 9.00-11.00 samt tisdagar och torsdagar 13.00-15.00

Telefonnumret är 0157-43 03 03

Arkiv