Hoppa till huvudinnehåll

KF i korthet

Här kan du läsa ett sammandrag om vad kommunfullmäktige beslutade den 23 februari.

Vid dagens sammanträde hade kommunfullmäktige att ta ställning till Eolus Vind AB:s ansökan om att etablera en gruppstation om 18 vindkraftverk, med en totalhöjd av maximalt 200 meter. Ansökan omfattar 7 vindkraftverk i Flens kommun (fastigheterna Kvattala 1:1 och Kulla 1:8) och 11 vindkraftverk i Gnesta kommun (fastighet Ånhammar 1:1). Ansökningshandlingarna och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har genomgått remissförfarande och kompletterats, och bedöms nu komplett av miljöprövningsdelegationen i Uppsala.

För att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd till en vindkraftsetablering måste kommunfullmäktige i Flens kommun tillstyrka etableringen.

Efter en längre debatt beslutar kommunfullmäktige att avstyrka Eolus Vind AB:s ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark.

Till dagens sammanträde hade två motioner lämnats in, en motion från Berit Hyllbrant (L) gällande färdtjänst och en motion från Göte Nilsson (SD) gällande plenisal för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade att motionerna fick framställas samt att de remitterades till kommunfullmäktiges presidium för handläggning.

Du kan läsa mer om ovanstående och övriga ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i protokollet som ska justeras den 2 mars. Protokollet  publiceras här under Kallelser och protokoll. Du kan även se webbsändningen i efterhand.

Arkiv