Hoppa till huvudinnehåll
Folksamling vid utomhusgymet vid Flens stadshus

KF i korthet

Här kan du läsa ett sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj. På agendan bland annat: Ansvarsfrihet, årsredovisning, bokslut och revidering av VA-taxan för Flens kommun.

Dagens sammanträde inleddes med en allmänhetens fråga från Morten Lidström till barn-, utbildnings- och kulturnämndens ordförande Roger Tiefensee (C) om meddelaransvar.

Kulturberedningens ordförande Arne Lundberg (S) informerar kommunfullmäktiges ledamöter om arbetet med framtagandet av förslag till kulturplan.

Ansvarsfrihet, årsredovisning och bokslut

Kommunfullmäktige beslutade om ansvarsfrihet till 2016-års förvaltning efter att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.

Efter att ekonomichef, Jeanette Lijesnic, har presenterat bokslut och måluppfyllelse för år 2016 för kommunfullmäktige beslutades att godkänna 2016 års bokslut och årsredovisning.

Revidering av VA-taxan för Flens kommun

Ett reviderat förslag till VA-taxa för Flens kommun har överlämnats från Flen Vatten och Avfall AB (FVAAB). Förslaget avser bland annat brukningsavgifterna och har när det gäller dem följande innehåll:

– Fast avgift, per år : 3 300 kronor (2 488 kronor)

– Lägenhetsavgift per år: 2 500 kronor (1 891 kronor)

– Tomtavgift, för varje påbörjat 100-tal kvadratmetrar: 348 kronor (262 kronor)

– Förbrukningsavgift, per kubikmeter: 31:70 kronor (27:10 kronor)

(Siffran inom parentes är nu gällande avgift)

 

Du kan läsa mer om ovanstående och övriga ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i protokoll som justeras den 22 maj.

Du kan också se webbsändningen av sammanträdet i efterskott

Arkiv