Hoppa till huvudinnehåll
Planteringar och staty vid Prins Wilhelms torg i Flen

KF i korthet

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde 25 januari 2018.

Kommunfullmäktiges sammanträde börjar med en presentation av ny kommunchef i Flens kommun Håkan Bergsten. Efter det så informerar Kenneth Holmstedt, senior rådgivare, Andrej Börjesson, beredskapssamordnare och Kjell-Åke Källstedt, räddningschef om kommunens insats vid ett strömavbrott.

Nedan följer några av de ärenden som kommunfullmäktige hade att fatta beslut i:

Svar på motion från Inger Andersson (V), Kaj Johansson (V) och Caspar Almalander (V) om kosten inom omsorgen för äldre och funktionsnedsatta. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att utreda behovet av ett mera gynnsamt näringsintag för boende inom vård- och omsorgsverksamheten. Att utredningen begränsas till att omfatta boendeformerna särskilt boende, gruppbostad enligt lagen om stöd och service (LSS) och inom särskilda boendeformer inom socialpsykiatrin. Utredningen inklusive ställningstagande angående behovet av dietist redovisas till kommunfullmäktige under 2018.

Svar på motion från Per Grönlund (SD) om plenisal för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att den lokal i allaktivitetshuset Skjortan som idag används för kommunfullmäktiges sammanträden är ändamålsenlig.

Byggstenar, handlingsplan och vision ortsutveckling Mellösa
Kommunfullmäktige beslutar att anta byggstenar, handlingsplan och vision för ortsutveckling Mellösa.

Om du vill läsa mer om vad som hände under kommunfullmäktiges sammanträde så justeras protokollet den 2 februari 2018 och publiceras under kallelser och protokoll

Arkiv