Hoppa till huvudinnehåll
Gräsplan med fotbollsspelare, fotbollar

Kommunens köp av Malmköpings IP

Förvaltningsrätten meddelar att kommunens beslut att köpa Malmköpings IP står fast.

Bakgrund

Under år 2019 hade Flens kommun och Malmköpings IF en dialog om MIF:s mycket ansträngda ekonomiska läge. MIF har finansierat anläggandet av konstgräsplanen delvis genom lån från Sörmlands Sparbank och bidrag från Allmänna arvsfonden. Både föreningen och bolaget redovisade negativa resultat och likviditetsproblem på grund av minskade intäkter och höga kostnader. MIF:s styrelse vände sig till kommunen med hemställan om att kommunen ska köpa hela eller delar av fastigheten för att underlätta den ekonomiska situationen för MIF.

Läs mer om bakgrunden i protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 här.

Nuläge

Förvaltningsrätten konstaterar att beslutet inte strider mot likställighetsprincipen som den som överklagade beslutet anfört. Likställighetsprincipen gäller inte när kommunen köper eller säljer fastigheter. Vidare har den klagande gjort gällande att beslutet skulle utgöra förtäckt stöd. I den delen klargör förvaltningsrätten att i och med att kommunen låtit utföra en oberoende värdering av fastigheten och att priset för köpet enligt beslutet är betydligt lägre än vad fastigheten värderats till, så är beslutet att köpa Malmköpings IP inte heller att se som ett otillåtet stöd.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

 

 

Bilden är en dekorativ bild och inte kopplad till textinnehållet. 

Arkiv