Hoppa till huvudinnehåll
En bild på aktivitetshuset Skjortan

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 april 2018 i korthet

Här kan du läsa ett sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april. På agendan bland annat: Årsredovisning och bokslut för år 2017, ansvarsfrihet och uppdrag att ta fram förslag på syfte, inriktning, representation och arbetsformer för ett näringslivsråd

Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med att socialnämndens ordförande Daniel Ljungkvist (S) redovisar socialnämndens nämndplan och måluppfyllelse.

Årsredovisning, bokslut och ansvarsfrihet

Efter att ekonomichef Jeanette Lijesnic presenterat bokslut och måluppfyllelse för år 2017 för kommunfullmäktige beslutades det att godkänna 2017 års bokslut och årsredovisning.

Kommunfullmäktige beslutade om ansvarsfrihet till 2017-års förvaltning efter att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.

Uppdrag att ta fram förslag på syfte, inriktning, representation och arbetsformer för ett näringslivsråd

Kommunfullmäktige beslutade att inrätta ett näringslivsråd samt att anta instruktioner för näringslivsrådet.

Om du vill läsa mer om vad som hände under kommunfullmäktiges sammanträde så justeras protokollet den 7 maj  2018 och publiceras under kallelser och protokoll

Arkiv