Hoppa till huvudinnehåll
Ett femtiotal böcker av olika författare och genrer ligger på hög

Landsbygdsbibliotekarie för hela kommunen

Nu är det klart att Flens kommun kommer att få en landsbygdsbibliotekarie. Syftet är att fler mindre orter och verksamheter ska få tillgång till biblioteksverksamheten.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag i oktober 2019 att göra en utredning om flytt av biblioteksfilialerna i Bettna och Sparreholm och samtidigt undersöka möjligheterna till ett landsbygdsbibliotekarieuppdrag och införande av bokbil. Nu har rapporten presenterats för nämnden som har tagit beslut.

Beslutet innebär att Bettna biblioteksfilial flyttas tillbaka till Bettna skola så att både skolbilioteks- och folkbiblioteksuppdraget uppfylls inom samma lokaler och samordnade personalresurser.

Samtidigt kommer Sparreholms biblioteksfilial ersättas med en landsbygdsbibliotekarie och en bokbil.

Vad är en Landsbygdsbibliotekarie?

Landsbygdsbibliotekarie, är i regel en funktion som avser nå ut till både kransorterna och de personer i samhället som inte har för vana eller förmåga att besöka traditionella biblioteket. Landsbygdsbibliotekarien använder sig av lokala mötesplatser på den ort den besöker, exempelvis träffpunkter, andra offentliga lokaler eller bygdegårdar. Samverkan eftersträvas ofta med exempelvis de lokala byalagen, föreningarna och lokalbefolkningen. Utöver utlåningsverksamhet kan en landsbygdsbibliotekarie även tillhandahålla och sprida kunskap om de olika digitala tjänster som biblioteket erbjuder.

Vad händer nu?

Nu planeras flytt tillbaka till Bettna biblioteksfilial till Bettna skola så att både skolbiblioteks- och folkbiblioteksuppdraget uppfylls inom samma lokaler och samordnade personalresurser.

Uppdraget för landsbygdsbibliotekarien och bokbil kommer att arbetas fram i mer detalj med målet att fler mindre orter och verksamheter inkluderas.

Läs mer om beslutet i protokollet från Barn-, utbildnings och kulturnämnden 5 november 2020

Återlämnande av böcker

Återlämnanden av böcker sker på Flens bibliotek. Har du svårigheter att själv lämna och hämta kan du beställa hemkörning och lämna böcker samtidigt.

Arkiv