Hoppa till huvudinnehåll

Foto: Sörmland Vatten

Landsvägsgatan inne på sista tredjedelen

Den här veckan, nummer nio i ordningen 2018, har den tredje etappen av ombyggnaden av Landsvägsgatan i Malmköping påbörjats.

Sörmland Vatten bygger i samarbete med Flens kommun om VA-ledningar, gator, gång- och cykelvägar samt belysning utmed Landsvägsgatan och angränsade gator.

Under vecka nio har etapp 3 i projektet påbörjats. Etappen i sin helhet omfattar sektionen av Landsvägsgatan mellan tvärgatorna Källgatan och Källargatan. Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer att ske för boende utmed sträckan under arbetstiden. I första skedet berörs enbart del A av etappen.

På länken nedan kan du se de senaste uppdateringarna i arbetet, läsa mer och även se en detaljerad karta med etappindelningar.

Sörmland Vatten – Landsvägsgatan

Arkiv